SOMINY

Sominy liczy około 300 mieszkańców. Wieś położona jest nad jeziorem Somińskim,  Dywańskim, które połączone są z jeziorem Kruszyńskim oraz Skoszewskim i z tego powodu przyciąga mnóstwo wczasowiczów, którzy chętnie co roku wracają.

Pierwsze wspomnienia tej wioski pochodzą z roku 1313. Warty zwiedzenia jest Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski. Kościół w Sominach zbudowany w 1757 r. odnowiony w latach 1910 - 1911, dobudowano równocześnie zakrystię. Orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej, o ściankach pokrytych gontem. Wieża konstrukcji zrębowej, o ściankach pokrytych gontem. Wieża konstrukcji słupowej szalowana deskami, dwukondygnacyjny. Salowy, od zachodu zamknięty trójbocznie dachy dwupłatowe pokryte gontem. Ołtarz główny pochodzi z 1680 r, barokowy z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego. W bocznym ołtarzu znajduje siê obraz Matki Bożej Królowej Polski. Na uwagę zasługuje ambona z XVIII w. oraz dwa dzwony (jeden z 1862r, drugi z napisem w języku starosłowiańskim). Przeprowadzono kapitalny remont tego kościoła, w tym organów, ołtarza i ambony. Odpust MB Królowej Polski - 3 maja

Również warta zwiedzenia jest chata owczarza z początku XIX oraz stara drewniana szkoła.