Zgodnie z art. 16 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.) park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.


Flora Ziemi Zaborskiej to lasy mieszane z przewagą buka. Spośród innych gatunków drzew spotykane są graby, jesiony, olchy i wiązy. Na piaszczystych terenach rosną lasy sosnowe. Roślinność tego terenu to również torfowiska niskie, które porastają trzciny, turzyce i mchy. Gdzieniegdzie występują wrzosowiska porośnięte krzewinkami, których dominującym elementem są wrzosy, jak też byliny, trawy, mchy i porosty.

Amfifity- rośliny ziemnowodne, rozwijające się na granicy wody i lądu, przystosowane do życia zarówno w płytkiej wodzie jak i na lądzie. Typowymi przedstawicielami tej grupy są mchy, rośliny kwiatowe : czerwień błotna ( Calla palustris), babka wodna (  Alisma

 - plantago- aquatica), rdest ziemnowodny ( Polygonum amphibium), niezapominajka błotna ( Myosotis palustris), szalej jadowity ( Cicuta virosa).

 Wśród krzewów i drzew rosnących wzdłuż jezior i rzeki Zbrzycy dominują : olsza czarna, brzoza, leszczyna, jarzębina. Na odcinku rzeki Zbrzycy pomiędzy Parzynem , a Parzynem Młynem występuje piękny bukowy las.

 Szuwary- rośliny występujące w płytkiej wodzie. Reprezentują: turzyca sztywna, turzyca nitkowata, sit ścieśniony, kosaciec żółty, strzałka wodna, tatarak zwyczajny.

Oczerety- rośliny rozwijające się na płyciznach przybrzeżnych. Najbardziej typowym oczeretem jest trzcina pospolita.

 Nimfeidy- rośliny rozwijające się na dnie, o liściach pływających na powierzchni wody. Przedstawicielami tej grupy są : grążel żółty, grzybień biały, rdestnica pływająca, rdest ziemnowodny.

 Elodeidy- rośliny całkowicie zanurzone. Należy tutaj większość przedstawicieli rodzaju rdestnica, a w szczególności rdestnica przeszysta.

 Isoetidy- rośliny rozwijające się przy samym dnie. Należą tutaj głównie niskie ramienice budujące kobierce na płyciznach np. poryblin jeziorny.

 Do roślin rzadkich w skali kraju i regionu- należą m.in. Lobelia

 Unikatową grupę jezior na terenie Parku stanowią niewielkie izolowane zbiorniki o kryształowo czystej wodzie, jeziora lobeliowe ja np. j. Długie