Trasa spływu kajakiem po naszej okolicy wiedzie malowniczymi rzekami, które zachwycają kajakarzy urokiem i dzikością. Po drodze można zwiedzić wiele przepięknych wsi  i osad.

Zbrzyca nazywana jest w slangu kajakarzy Polską Amazonią. Otaczają ją gęste wysokopienne lasy, skarpy, rozlewiska, liczne jeziora przepływowe, bogata roślinność przybrzeżna, istne tunele zieleni. To prawy a zarazem najpiękniejszy dopływ Brdy. Trasa szlaku niemalże na całej długości wiedzie przez piękne lasy i jeziora. Kajakarze cenią w Zbrzycy jej malowniczość i urozmaicony charakter. Szlak wiedzie jeziorami Równiny Charzykowskiej i rozpoczyna się nad Jeziorem Dywańskim, a następnie prowadzi przez jeziora: Somińskie, Kruszyńskie, Parzyn, Milachowo, Laska, Księże, Długie, Parszczenica, Śluza i łączy się z Brdą przez jezioro Witoczno. Rzeka i jej otoczenie pięknieją z każdym kilometrem. Jest to wymarzony wstęp do spływu Brdą.

Jezioro Kruszyńskie

 

Otoczenie jeziora tworzą przede wszystkim lasy- bory sosnowe. Przez jezioro prowadzi szlak kajakowy „Zbrzyca”, a wokół jego brzegów pieszy szlak turystyczny oznaczony kolorem czarno-żółtym „ Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming”. Jest ostoją ptactwa wodnego, w tym kormoranów, których kolonia znajduje się na sąsiednim Jeziorze Somińskim.

Jezioro Laska

 

Dostęp do jeziora jest trudny ze względu na podmokłe i mocno zarośnięte trzciną brzegi. Jezioro Laska należy do dorzecza Zbrzycy i jest fragmentem dużego zbiornika, składającego się z trzech plos, stanowiących odrębne jeziora. Na ten układ składają się kolejno od wschodu: Jezioro Laska, Jezioro Księże i Jezioro Długie, przez które przepływa Zbrzyca. Porośnięte bardzo gęsto trzciną, przechodzącą na brzegu w wąski pas olszy i brzozy. Otoczenie Jeziora Laska stanowią w przewadze bory sosnowe i jedynie na wschodnim brzegu wokół miejscowości Laska oraz na północ od jeziora znajdują się pasy łąk i pastwisk oraz podmokłych nieużytków. Przez jezioro przechodzi szlak kajakowy „Zbrzyca”, ciągnący się od Jeziora Somińskiego i Kruszyńskiego do połączenia ze szlakiem „Brdy” w jeziorze Witoczno. Ze względu na bogatą roślinność ramieniową i szuwarów turzycowych oraz liczne miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego jezioro Laska zostało objęte ochroną rezerwatową. W 1977 roku utworzono tu ornitologiczno-wodny rezerwat przyrody obejmujący całą powierzchnię jeziora. W miejscowości Laska rosną ponadto trzy dęby szypułkowe, objęte ochrona jako pomniki przyrody (pomniki przyrody nr: 53, 54, 55). Wśród nich, w starym parku wokół budynku dawnego Nadleśnictwa Laska, jest tzw. „Dąb Łokietka” o obwodzie 8,22 m. Na uwagę zasługują także budynki byłego nadleśnictwa, które są pozostałością zespołu dworskiego z przełomu XIX i XX wieku. Znajduje się tam m.in. murowano-szachulcowy szalet z końca XIX wieku.

 

Jezioro Parzyn

 

Nad brzegiem północnym rośnie dąb szypułkowy o obwodzie 5,35m będący pomnikiem przyrody ożywionej ( pomnik przyrody nr 1321). Na południe  od jeziora nad rzeką Zbrzycą zlokalizowane są dwa następne pomniki przyrody, tj. lipa drobnolistna ( pomnik nr 47) oraz dąb szypułkowy ( pomnik nr 48) Jezioro zaliczane jest do jezior lobeliowych, z występującą unikatowa roślinnością reliktową: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, brzeżyca jednokwiatowa.

 

 Jezioro Śluza  

 

Z jeziora wypływa rzeka Zbrzyca przepływająca wcześniej przez jeziora: Laska, Książę, Długie i  Parszenica, która tworzy wraz z jeziorem Śluza system rzeczno-jeziorny Zbrzycy. Walory przyrodnicze wpłynęły na wyznaczenie na jego południowej stronie turystycznego szlaku rowerowego „Greenway Naszyjnik Północy”. JezioroŚluza, gmina Chojnice, (pow. 76,1 ha i głębokość do 6m), stanowi fragment ciągu jezior Parszczenica, Długie, Książe i Laska, jezioro odpływowe, II klasa czystości Otoczone jest ono lasami sosnowymi przylegającymi bezpośrednio do brzegów jeziora. 

Jezioro Parszczenica

Jezioro przepływowo-rynnowe, położone na równinie Charzykowskiej. Zajmuje powierzchnię około 78 hektarów. Akwen leży w województwie pomorskim, powiecie chojnickim. Zbiornik nie jest głęboki. Średnia głębokość wynosi niecałe 4 metry. Nad jeziorem znajduje się miejscowość Parszczenica. Kształt akwenu jest wydłużony. Mierzy około 2 km na 0,8 km. Lustro wody znajduje się na wysokości około 120 metrów nad poziomem morza. Przez zbiornik przepływa rzeka Zbrzyca, która jest częścią szlaku kajakowego. Rynną wcześniej wymienionej rzeki Jezioro Parszczenica łączy się z jeziorami Śluza i Długim. Występują tu takie gatunki ryb jak okonie, szczupaki, płocie, leszcze, liny, krąpie, węgorze i ukleje. Serdecznie zapraszamy nad tą ciekawą i rybną wodę.


Jezioro Księże

Znajduje się w  gminie Brusy, (pow. 76,1 ha i głębokość do 6m), stanowi fragment ciągu jezior Parszczenica, Długie, Śluza i Laska, jezioro odpływowe, II klasa czystości.

Jezioro Długie

Jezioro Długie – przepływowe jeziora rynnowe na Równinie Charzykowskiej. Wschodni brzeg jeziora stanowi zachodnią granicę Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jezioro jest zasilane przez uchodzące i przepływające rzeki Chocina i Brda. Wody jeziora cechują się II i III klasą czystości wód. Rzeka Brda łączy zbiornik jeziora z akwenami jezior Charzykowskiego, Witoczno, Łąckiego, Płęsno, Dybrzyk i Kosobudno. Jezioro Karsińskie pełni przede wszystkim funkcje rekreacyjno-turystyczne (szlak wodny i domki letniskowe w okolicach miejscowości Swornegacie i Małe Swornegacie).

Jezioro Somińskie

Jezioro Somińskie otoczone jest lasami sosnowymi. We wsi Sominy i w innych miejscowościach nad jeziorem znajduje się duża liczba obiektów zabudowy letniskowej, pole namiotowe i ośrodek wypoczynkowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Jezioro leży również na trasie spływów kajakowych rzeka Zbrzycą. Sominy w planach zagospodarowania przestrzennego wymienione są jako zespół ruralistyczny podlegający ochronie jako wieś o szczególnych walorach krajobrazowych. Jezioro Somińskie jest ostoją ptaków wodno-błotnych. Na wszystkich wyspach jeziora znajdują się kolonie kormoranów, których populacja szacowana jest prawie na 1500 sztuk.

Jezioro Milachowo

Strefa litoralna jeziora porośnięta jest miejscami trzciną, brzegi natomiast brzozą i olszą. W najbliższym otoczeniu jeziora dominuje bór sosnowy, głównie na północ od jeziora, zauważyć można niewielkie kompleksy buczyny z brzoza i dębem. Ze względu na występujące tu lasy bukowe, gradowe i łęgowe oraz z powodu występujących na północno-zachodnim brzegu zbiorowisk źródliskowych proponowano objąć tę część zlewni jeziora Milachowo ochroną rezerwatową. W miejscowości Widno znajdują się ponadto dwie lipy drobnolistne, objęte ochroną jako pomniki przyrody nr 52.

Jezioro Witoczno   

 Misa zbiornika tworzy zagłębienie na skrzyżowaniu dwóch dolin rzecznych- Brdy i Zbrzycy. Zbrzyca uchodząc do jeziora Witoczno kończy swój bieg stając się dopływem odwadniającej jezioro Brdy. Jezioro Witoczno stanowi jedno z zimowisk ptaków wędrownych na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jest ono schronieniem głównie gatunków wodno-błotnych, a szczególnie kaczki krzyżówki, łabędzia niemego i krzykliwego. Są to przede wszystkim zbiorowiska borowe z sosną zwyczajną i brzozą.