Liczne jeziora i rzeki zachęcają do czynnego wypoczynku


Zabory (ziemia zaborska, kasz. Zabòrë) – historyczna nazwa południowej części Kaszub.

 

Nazwa odnosi się do ziem położonych za borami (Tucholskimi), patrząc z dawnych ośrodków władzy i administracji świeckiej i duchowej, (np. Gdańska). Historycznie ziemia zaborska obejmowała tereny starych parafii Brusy, Wiele i Czersk. Z czasem nazwa objęła także granicę parafii Swornegacie. Dzisiaj, w sensie etnograficznym, do Zaborów zalicza się także okolice Dziemian i Lipusza. Mieszkańców ziemi zaborskiej nazywa się Zaborakami lub Krebanami (spotykane także formy: Krubanie, Krëbanë, Krubacze).

W znanych dokumentach nazwa Ziemia Zaborska po raz pierwszy pojawia się w dokumencie wystawionym przez księcia Polski i Pomorza Władysława I Łokietka z dnia 24 czerwca 1299 w Gnieźnie. W dokumencie tym Władysław nadaje Nicolausowi Jankouicz z Kalisza (Wielkopolska), palatynowi kaliskiemu, prawo prowadzenia sądów w kasztelaniach Raciąż i Szczytno oraz palatynat in terra Zaborensi (terra Sabor, terra Zaborensis), czyli na ziemi zaborskiej.


Trasa zaklęta w kaszubskich łąkach, lasach i tradycji

Na trasie spływu kajakiem po ziemi zaborskiej natkniemy się na  wiele malowniczych miejsc. Warto wysiąść z kajaka i odetchnąć świeżym powietrzem oraz rozkoszować się zatopionymi w ciszy kaszubskich łąk i lasów zabytków architektury, przydrożnych bożych męk oraz ciekawej fauny i flory. 

Warto się zatrzymać w czasie spływu na chwilę i zwiedzić poniższe miejscowości czy osady. Naprawdę warto!


SOMINY

Duża wieś kaszubska położona nad rzeką Radunią. Południowo-wschodnim krańcem wsi przebiega turystyczny Szlak Wzgórz Szymbarskich. 


KASZUBA

Wieś kaszubska położona nad rzeką Zbrzycą. Historycznie Kaszuba widnieje jako posiadłość Korony jako młyn z otaczającą go osadą. Z biegiem czasu jednak parcela została przekazana rodzinie Kossak-Główczewskich, która w 1912 r. zbudowała tu dwór. Podziwiać go można do dziś, choć został on podzielony przez Lasy Państwowe po objęciu majątku przez Skarb Państwa. Poza dworem we wsi znajduje się młyn.

 


WINDORP

Wieś kaszubska w położona na północnym skraju Zaborskiego Parku Krajobrazowego i nad wschodnim brzegiem jeziora Kruszyńskiego.

 


SWORNEGACIE

Wieś położona jest na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Brdą i Jeziorem Karsińskim, sąsiadują z Parkiem Narodowym Bory Tucholskie.

Pod koniec 2004 roku powstał Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego, w którym eksponowane są pamiątki i dobra kulturowe kaszubskiej wsi. Można tam obejrzeć narzędzia i sprzęty używane dawniej w gospodarstwie domowym, przy uprawie roli oraz eksponaty sztuki ludowej.

LEŚNO

Duża wieś w gminie Brusy położona na przesmyku między J. Leśno Górne i Dolne. Okolica zamieszkana była już w epoce brązu, odkryto tu ślady grupy kaszubskiej kultury łużyckiej. W pierwszych wiekach n.e. przebywali tutaj Goci, należący do tzw. kultury wielbarskiej. Wieś wzmiankowana była w 1354 r. kiedy została darowana niejakiemu Ditrichowi przez Wielkiego Mistrza Winrycha von Kniprode i otrzymała prawo chełmińskie. W 1438 r. przeszła pod władzę Krzyżaków, zaś od 1466 r. była wsią królewską w starostwie tucholskim. 


PARZYN

Mała wieś kaszubska w gminie Brusy położona nad Zbrzycą, w pobliżu jeziora o tej samej nazwie. Od 1920 r. mieszkali tu rodzice znanej pisarki kaszubskiej Anny Łajming. Znajduje się tam pomnikowa lipa o obwodzie 430 cm.


LASKA

Mała wieś kaszubska położona pomiędzy jeziorami Laska i Zmarłym W miejscowości zaczyna się trasa Ścieżki przyrodniczej "Doliny Kulawy".   W Lasce rośnie, mający 31 m wysokości i 822 cm w obwodzie, około 400-letni Dąb Łokietka.

 


MĘCIKAŁ

Wieś kaszubska leżąca nad rzeką Brdą i wschodnim krańcu Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Warto zobaczyć tam nowo wybudowany kościół p.w. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego.